Професії - Емст Відділення

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ, МАШИНОБУДІВНИХ ТА СЕРВІСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділення

Наша адреса

Харків, проспект Героїв Харкова, 19

Контакти

(057)731-27-73 (066)309-41-90

Email

pr.budkomunal@ptukh.org.ua

Наші професій

Агент з організації туризму.

Завдання та обов’язки:

  • •вивчає вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг,
  • •робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств.
  • •бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
  • •здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій;
  • •виконує рекламну діяльність;
  • •веде облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій;
  • •складає відповідні документи звітності;
  • •забезпечує своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів;
  • •виконує роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;
  • •використовує комп’ютерну та офісну техніку.

 

Вимоги до професійної підготовки:

  • •законодавство України про туризм
  • •види туризму та правила розробки туристичних маршрутів;
  • •основи організації готельного господарства та туркомплексів,
  • •основні положення економіки туризму;
  • •правила складання кошторисів турів та екскурсій;
  • •способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів;
  • •порядок організації та умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів;
  • •особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктам туристичної діяльності;
  • •порядок оформлення документів на туристичне обслуговування;
  • •ділову іноземну мову;
  • •географію туризму;
  • •організацію транспортних перевезень.

 

Адміністратор

администратор

Завдання та обов’язки:

  • •обслуговує клієнтів готелю –  приймає і реєструє клієнтів, розселяє їх у номерах;
  • •організовує обслуговування  клієнтів – забезпечує  максимально можливий комфорт проживання і додаткові послуги (телефонні розмови, харчування, транспортні послуги тощо);
  • •здійснює контроль за своєчасною підготовкою номерів до прийому тих, хто прибуває у готель, дотриманням чистоти у готелі, регулярною зміною білизни у номера, замінювати столову білизну, слідкувати за  збереженням майна і устаткування;
  • •в обов’язки адміністратора готелю також входить ведення документації і рахунків;
  • •надає усні довідки, що стосуються готелю, розташування міських пам’яток, видовищних, спортивних споруд і т.д.;
  • •робоче місце адміністратора розташовують у вестибюлі готелю за стійкою. Як правило, воно обладнане комп’ютером;
  • •режим роботи: – в основному 24-годинна зміна і 3 дні відпочинку (у кожному готелі визначається індивідуально);
  • •приймає заходи щодо вирішення конфліктів, які виникають при обслуговуванні проживаючих.
  •  

  Спеціаліст повинен знати:

  • •основи економіки, готельної справи,
  • •комп’ютерне діловодство,
  • •основи бухгалтерського обліку і ділового спілкування.
  •  

Спеціаліст повинен вміти:

  • •правильно заповнювати документацію;
  • •вести рахунки;
  • •користуватися комп’ютерною програмою “Готель” або іншими спеціальними;
  • •вести телефонні переговори з клієнтами.
  • •Професійні риси:
  • •вміння спілкуватись, легко вступати в контакт з людьми, розташовувати до себе;
  • •швидка можливість переключати увагу;
  • •гнучкий розподіл уваги;
  • •особлива зорова пам’ять на зовнішність і поведінку людини;
  • •хороша дикція і виразна мова;
  • •висока емоційна стійкість.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

оператор

Комп’ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін діяльності людини. Без застосування комп’ютерної техніки в наш час важко уявити собі будь-яку галузь діяльності людини.

 

Характер роботи:

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – цікава та корисна професія, професія майбутнього. 

Спеціалізація: налагоджування системного та прикладного програмного забезпечення; обслуговування та модернізація персонального комп’ютера , периферійних пристроїв, офісного устаткування; захист інформації; створення документів, таблиць, презентацій, баз даних, графічних об’єктів, анімацій, креслень, тривимірних об’єктів, відеоматеріалів; розробка й створення Веб-сайтів; розміщення та обслуговування Веб-сайтів; діагностування несправностей в роботі апаратних засобів і програмних продуктів; проектування та обслуговування комп’ютерних локальних мереж; реклама та продаж комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, периферійних пристроїв, витратних матеріалів та мережевого обладнання.

 

Операторатор виконує роботи під керівництвом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення вищої кваліфікації або керівника підрозділу. Дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо. Здійснює комп’ютерну верстку. Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення. Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку. Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем. Підтримує у належному стані окремі вузли апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення. У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у локальних мережах. Готує та розміщує відповідні матеріали у мережі Інтернет. За завданням керівництва аналізує якість окремих послуг компаній, які організовують і забезпечують доступ користувачів до мережі Інтернет. 

Повинен знати: правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення; техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем; структуру та порядок установлення операційних систем; порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; порядок установлення сервісних програм; методи створення та підтримки баз даних; основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах; основні поняття та технічні характеристики мережевих систем; загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем; основи електротехніки; англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.

 

Ринок праці:

Попит на висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій на ринку праці на даний час надзвичайно великий. Випускник даної професії може працювати на підприємствах, об’єднаннях, установах різних форм власності, в банківських установах, у видавництвах, типографіях, редакціях, в офісах фірм, діяльність яких:

  • •супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;
  • •пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації у інформаційних мережах;
  • •орієнтована на супроводження та захист інформаційно-комунікаційних комплексів.
  •  

Працевлаштуватись за напрямками:

  • •оператор комп’ютерного набору;
  • •офіс-менеджер;
  • •верстальник;
  • •оператор з обробки баз даних;
  • •дизайнер комп’ютерної графіки, веб-дизайнер;
  • •продавець комп’ютерної техніки;
  • •викладач та майстер виробничого навчання (в навчальних закладах). А також вміло використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування поставлених професійною діяльністю задач.
  •  

Перспективи розвитку:

ПТНЗ є важливою ланкою в ланцюзі безперервного навчання ІКТ: школа – ПТНЗ – ВНЗ. Навчаючись в ПТНЗ, учні набувають фахових знань, умінь і навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності.

Випускники за професією “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення” мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за напрямками, пов’язаними з використанням інформаційних технологій.

 

 

 

Манікюрник, педикюрник

маникюр, педикюр

Спеціаліст з манікюру та педикюру – дуже цікава і прибуткова професія. За останні роки ця галузь краси бурхливо розвивається і одночасно зростає потреба в компетентних фахівцях. Курси моделювання нігтів орієнтовані на тих, хто бажає бути затребуваним майстром в період розвинутих технологій. Тільки за умови того, що майстер досконало володіє всіма таємницями цього мистецтва, можна бути впевненим, що клієнт вибере саме Вас. Доглянуті руки і красиві нігті додають впевненості у собі і доставлять задоволення всім вашим знайомим. Тому ця професія зараз необхідна, престижна і чудово оплачувана

  Манікюрник проводить догляд за пальцями рук, чистку і поліровку нігтів. Педикюрник доглядає за ногами, пальцями та стопами ніг.

  Сучасний майстер повинен володіти технологіями нарощування нігтів, декоративним оформленням та художнім розписом нігтів.

  В сполученні з загальним гігієнічним доглядом за тілом манікюр і педикюр поліпшує стан організму, попереджує розвиток захворювань кісток рук, стоп і пальців ніг.

 

Обираючи професію  «Манікюрник» ви будете вміти:

  • •нарощувати нігті за гелевою технологією,
  • •нарощувати нігті за акриловою технологією;
  • •виконувати художній розпис нігтів;
  • •виконувати підбір лаків, фарб та пензлів для виконання художнього розпису нігтів,
  • •виконувати декоративне оформлення нігтів стразами, фольгою, смужками, стрічками, аплікаціями, заклепками, використання •спеціального кольорового порошку та ін.
  • •виконувати пірсінг, оформлення об’ємного дизайну нігтів, акваріуму, ліпки;
  • •виконувати апаратний, фантазійний та SPA-манікюр,
  • •виконувати процедуру аромотерапії, парафінотерапії, пілінгу рук з використанням системи SPA.
  • •доглядядати за шкірою рук та нігтями з використанням сучасних косметичних, рослинних засобів та олій,
  • •виконувати масаж кистей рук з використанням сучасних методів та косметичних засобів, тощо.
 •  

Обираючи професію  «Педикюрник» ви будете вміти:

  • •надавати педикюрні послуги з використанням сучасних технологій (апаратний педикюр, SPA-педикюр, Нейл АРТ),
  • протезувати нігті пальців ніг;
  • •доглядати за хворими ногами, виконувати педикюр на хворих ногах.
  • •виконувати моделювання нігтів ніг за гелевою та акриловою технологією,
  • •виконувати процедуру епіляції та депіляції ніг, здійснювати роботи по догляду за шкірою ніг та нігтями з використанням сучасних косметичних засобів, олій та глин тощо.
 •  

Протипоказання:

Професія манікюрник-педикюрник не рекомендується особам, які мають: захворювання легенів та дихальних шляхів; важкі відхилення зору; гіпертонію.

Візажист

визаж 1

Візажист – це художник, що малює на обличчі та тілі, надаючи їм неперевершеного вигляду.

       Працюючи з обличчям, візажист займається корегуванням зовнішності людини за рахунок вмілого нанесення декоративної косметики. Це не тільки маскування будь-яких вад, але й зміна образу з певною метою.

       Візажист повинен враховувати природні дані клієнта, знати, що потрібно підкреслити за допомогою макіяжу, а що приховати. Фахівець повинен знати, які кольори і текстури підходять даному типу зовнішності, періоду року, події.

 

Обираючи професією “Візажист”  ви будете знати:

  • •склад і властивості косметичних засобів та декоративної косметики, популярні косметичні марки;
  • •історію макіяжу;
  • •основи професійного гриму;
  • •основи анатомії та фізіології шкіри обличчя, анатомічні особливості голови людини;
  • •різні техніки малюнка та живопису, закони кольорознавства і композиції;
  • •психологічні аспекти впливу кольору;
  • •етикет.
 •  

Ви будете вміти:

  • •виконувати демакіяж та підготовку обличчя клієнта до роботи;
  • •виконувати макіяж повсякденний, діловий, вечірній, святковий, авангардний, сучасний макіяж для дефілє, портфоліо моделей, кіно, •телебачення; виконувати роботи face- , body-art;
  • •оцінювати типи зовнішності;
  • •коригувати обличчя за допомогою зачіски та декоративної косметики;
  • •виконувати різні види корекції очей;
  • •виконувати корекцію брів за допомогою пінцета та косметичних засобів.
  •  

       Крім цього, у вас будуть розвиватися такі професійні якості, як художній смак, просторова уява, тактильність, «легкість» рук, комунікабельність, тактовність та доброзичливість, стресостійкість.
       Попит на послуги візажистів постійно зростає, особливо у літній сезон – період весіль та святкові дні. Але і в інші часи хороший візажист без роботи не залишається. Тому Львівське вище професійне училище побутового обслуговування запрошує на навчання випускників 9 та 11 класів для того, щоб стати чарівником в сучасному суспільстві та  здобути високооплачувану професію       

Електрогазозварник

Электрогазосварщик

Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.

Повинен знати:

  • •основи знань про будову і принцип дії: електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі; баластні реостати; зварювальні агрегати; перетворювачі;
  • •основи знань про будову і принцип дії газозварювальної апаратури і газорізальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); різаки (інжекторні, безінжекторні для роботи на рідинному пальному); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави;
  • •основи знань про будову і принцип дії зварювальних напівавтоматів: для механізованого зварювання в активних газах і під шаром флюсу;
  • •зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і середовищі активних газів; газової апаратури;
  • •види, способи і основні прийоми підготовки кромок; виробів для зварювання, вимоги до прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;
  • •правила вибору режимів дугового і газового зварювання та кисневого різання;
  • •основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (газ, бензин), які застосовує під час зварювання;
  • •залишковий тиск газу в балонах, який допускається;
  • •правила забезпечення захисту шва під час зварювання в захисному газі і під шаром флюсу;
  • •призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;
  • •призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів (вольтметр, амперметр, манометр);
  • •причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; характеристику газового полум’я
 •  

Ринок праці.Професія престижна і має високу затребуваність на ринку праці, як в державному секторі економіки, так і в часному секторі. Молодим фахівцям, що тільки що закінчили навчання, роботу довго шукати не доведеться – вона знаходить їх сама. Зварювальників без досвіду охоче приймають в житлово-комунальні господарства, в приватні організації сфери обслуговування. З набуттям досвіду, їм доручаються відповідальніші справи і роботи в промисловості, на будівництвах. Відповідно, збільшується зарплата.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

автослесарь

 Сьогодні Україна — могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – це робітник, який здійснює всі види ремонту і технічного обслуговування автомобільного транспорту.

Завдання та обов’язки:

  • •виконує роботи з розбирання автомобілів, в т.ч. дизельних, газобалонних і спеціальних, а також автобусів;
  • •ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць до 22 пасажирів;
  • •визначає і усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів;
  • •ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей;
  • •виконує кріпильні роботи відповідальних різьбових з’єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей;
  • •розбирає відповідальні складові одиниці і агрегати електроустаткування автомобілів;
  • •з’єднує та паяє проводи з приладами і агрегатами електроустаткування;
  • •виконує слюсарну обробку деталей із застосуванням універсального обладнання;
  • •ремонтує і встановлює складні агрегати і складові одиниці.
  •  

Повинен знати:

  • •конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності;
  • •правила складання автомобілів, способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів;
  • •основні прийоми розбирання, складання, знімання та установлення приладів і агрегатів електроустаткування;
  • •типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення;
  • •призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування;
  • •відповідальні регулювальні і кріпильні роботи;
  • •основні властивості металів;
  • •призначення термообробки деталей;
  • •будову універсальних спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
  • •систему допусків і посадок, квалитети і параметри шорсткості.
 •  

Ринок праці.  Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів може працювати в автотранспортних і авторемонтних організаціях, на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів, у транспортних цехах організацій різних видів економічної діяльності. Набуті професійні знання автослюсар може реалізувати також в інших професіях.